top of page

Správa nemovitostí

Neváhejte nás kontaktovat pro detailnější nabídku služeb.

Rádi naše služby přizpůsobíme vašim potřebám. 

1 / Oblast účetní

 • Kompletní vedení daňové evidence dle platné legislativy, včetně zpracování podkladů pro daňové přiznání

 • Vedení mzdové a personální agendy

 • Zpracování daňových přiznání

2 / Oblast ekonomická 
 • Výběr nájemného

 • Kontrolování pravidelnosti a včasnosti plateb nájemníka

 • Pravidelná čtvrtletní a roční vyúčtování příjmů a výdajů nemovitosti

3 / Vyúčtování služeb 
 • Provádění kalkulací a rozúčtování přijatých záloh za služby spojené s užíváním jednotky 

 • Zajištění odečtů vodoměrů a spotřeby tepla, podružných měřidel 

 • Provádění vypořádání přeplatků a nedoplatků z vyúčtování služeb 

4 / Oblast administrativní
 • Jednání a vyřizování běžných záležitostí s nájemníky

 • Zajištění dodávek elektřiny, plynu, tepla, teplé a studené vody

 • Zajištění odvozu domovního odpadu

 • Zajištění provozu výtahu

 • Zajišťování provozuschopnosti STA a dalších služeb

5 / Revize
 • Sledování termínů a zajištění pravidelných revizí

 • Kontrola revizní zprávy

 • Zajištění porevizních oprav

6/ Oblast technická
 • Vedení a evidování technické dokumentace

 • Technické prohlídky domu a odborná posouzení

 • Zajištění technického dozoru pro stavební práce

7/ Oblast právní
 • Zastupování majitele ve styku s dodavateli

 • Příprava podkladů k vymáhání dlužných úhrad

 • Organizace členské schůze

8/ Další služby
 • Zajištění pasportizace domu

 • Nepřetržitá havarijní služba

 • Právní služby

 • Vyklízení společných prostor domu

 • Zastoupení objednatele (majitele) z důvodů jeho nepřítomnosti

 • Finanční analýzy

 • Asistence oři získávání úvěrů

 • Vedení agendy DPH

bottom of page